BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Bülten

Hiç Bilen Bir Olur Mu? /Hasan KARACA

Hiç Bilen Bir Olur Mu? İlk bakışta ahlak, bilgi ve eylemden ayrışmaz gibi durmaktadır. Çünkü ahlak yalnızca eylemde ortaya çıkar ve ahlaklı olmak belli bir düzeyde bilmeyi gerektirir. İkinci bakışta ise bu ilişki tuhaf bir tad alır. Ahlak kavramının eylemi yoktur. Ahlaklanmak, ahlaklı davranmak anlamına gelmemektedir. Yani ahlak zihinde eylemden ...

Devamı »

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr.Mehmet Görmez / Bilgi Ahlakı

    Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla Bil­gi­nin in­sa­noğ­lu için ne derece vaz­ge­çil­mez öneme sahip ol­du­ğu, İslâm’ın bil­gi­ye ne ka­dar de­ğer ver­di­ği, Müslüman fert ve toplumların bil­gi ve hik­met­le donanmasının nasıl ehemmiyet taşıdığı bi­li­nen gerçeklerdir. Bizler, bilginin hikmetle buluştuğu, ilmin irfanla yoğrulduğu, âlimin ahlâkla bezendiği bir medeniyetin mensuplarıyız. Farkını bilgi ...

Devamı »

Yazmadan Okumak – Yasin Ramazan BAŞARAN

Yıllar önce kulağıma çalınmıştı: kötü bir yazar olacağına, iyi bir okur ol. Duyduğumda kulağıma çok hoş gelmiş ve yıllarca zihnimde taşımıştım bu ibareyi. Ancak fark ediyorum ki bu ibare sahte bir ikilem üzerine kurulu ve bu ikilem bizi bir açmaza sürüklüyor. İbaredeki temel yanlış, bu iki eylemin, yazma ile iyi ...

Devamı »

Seferbâz’ın Sözleri – Erhan TOSUN

Yokluk… Noktadan çizgiye… Çizgiden harfe… Harften kelimeye… Kelimeden cümleye… Cümleden kelama… Kelamdan anlama… Anlamadan idrake… İdrakten hikmete… Sefere Çağrı Bizi yoktan var edene ve hitabına binlerce selam olsun… İnsanlığın yeryüzü macerasında elindeki tek hazinedir hikmet. Her daim unutulan, fıtrat gereği hep arda itilen, hakikatin izleri… Kapılarını zorlamak isteyen yalnız ve ...

Devamı »

Hayat Yolculuğu – Zeyneb Rumeysa KARADENİZ

Yolculuk yaparken kitap okuyamam ben. Cam kenarına geçip bütün ihtişamıyla karşımda duran  ve insanlarını, kuşlarını bulutlarını bir oraya bir buraya savuran dünyayı temaşa etmeye başlarım. Bu büyük şehirde, kendimle baş başa kalma fırsatını nadiren yakaladığımdan otobüsler beni minik bir tefekkür yolculuğuna çıkarır. Bu sırada kitap okumayla meşgul olarak yoldaki güzellikleri ...

Devamı »

Harf ve Teslimiyet – Selçuk FERİT

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, Rabbin en yüce kerem sahibidir. O, kalemle (insana yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini belletmiştir.” (Alak, 96–1.2.3.4.5)    “Oku”! Kan pıhtında yazılı olan kaderini oku! Rabbinin “kalem”le yaz dediğini oku! Dipsiz sularda, sonsuz, tür tür derinliklerde olanı oku! Nice dehlizlere yapılan ...

Devamı »

Hakikatin Peşinde – Hadi Ensar CEYLAN

Hikmet ile mümin arasındaki ilişkinin mahiyeti izahtan varestedir çoğumuz için. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) hikmetin, müminin yitiği olduğunu belirtmiştir. Ancak kanaatimce üzerinde pek düşünmediğimiz bir husus var. Maalesef Müslümanların, hoşgörüsüzlükle en çok anıldığı zamanlardan birinde yaşıyoruz. Her gün “Müslüman” (!) bir terör örgütünün yeni bir saldırı haberi ile karşılaşıyoruz. Bugün ...

Devamı »

Bulunmazı Aramak – Mesut Emre BALCI

Rahmân insanı dünyaya gönderdi ve alemi onun hizmetkârı kıldı. Ona kendi ruhundan üfledi ve mahlukatın zirvesine onu yerleştirdi. Melekler “Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birini mi var edeceksin?” dediğinde “ Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.” dedi. Seçkin kullarına indirdiği vahiy aracılığıyla bütün insanlığı varlığından haberdar etti. İnsanı da yaratıp başıboş bırakmadı.  ...

Devamı »

Şizofrenik Dimağ, Kompleksli Kul – Cemil Caca ARSLAN

Geçmişten bugüne gelen büyük bir geleneğin mirasçısıyız. Öyle ki, bu geçmişin ne zaman başladığı sorusu bile çok uzun tartışmalara sebebiyet verebilir. Mirasçısı olduğumuz gelenek o kadar büyüktür ki, neredeyse hepimiz bu geleneğin içinde boğulmaktan ya da onu hayran hayran seyretmekten başka bir şey yapma gücünü kendimizde bulamayız. Bu geleneğin heyecanlı ...

Devamı »

Söz ve Hakikat – DİB Başkanı Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ

Rahman ve Rahim olan Adıyla. Söz, Hakikat’in tecellisi olduğu için Yeni Ahid “Önce söz vardı.” diye söze başlar. Yazıdan maksat sözdür. Sözden maksat mana ve Hakikat’tir. Yazı söze, söz bilgiye, bilgi bilinene, bilinen Hakikat’e bağlıdır. Söz uçar, yazı değişir, bilinen değiştikçe bilgi de değişir der Gazâlî. Değişmeyen ezelî ve ebedî ...

Devamı »