BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates

Kocatepe Gençlik Fuarı bu yıl 4.kez gençlere ev sahipliği yaptı.

KOCATEPE GENÇLİK FUARI 4.KEZ GENÇLERE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM’in düzenlediği IV. Kocatepe Gençlik Fuarı bu yıl dördüncü kez gençlere ev sahipliği yaptı.

Her yıl belirli bir tema etrafında düzenlenen fuarda bu yıl “akıl, ilim, marifet” kavramları öne çıkarıldı. Çok sayıda akademisyen, yazar ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin katıldığı fuarın açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından gerçekleştirildi.

Kocatepe Camii Fuar alanında gençlere hitap eden Görmez, “Hız ve haz çağında, bu çağın kötülüklerine bulaşmadan yaşayan her genç bir kahramandır. Bu buluşmalarınız iyilik ve güzellik, hak, adalet, ilim, marifet etrafında hasbi olarak bir araya gelişinizin Allah katında çok büyük değeri var. Her birinizin bu birlikteliğini kutluyorum. Her sene bu çatı altında onlarca gençlik kuruluşunun sadece iyiliği ve güzelliği paylaşmak üzere bir araya gelişini gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Eğer akıl iman etmezse, kalp imanı tutamaz. Eğer kalp akletmezse, akıl iman edemez.”

Görmez, Allah’ın kitabına baktığımız zaman yetmişi aşkın yerde akla değer katarak, aklın eylemine değer vererek, aklı yücelterek yer verildiğine şahit oluyoruz. Akletmezler mi, tefekkür etmezler mi?” diye başlayan faal aklı, iş gören aklı yücelten onlarca ayet-i kerimeye şahit oluyoruz. Ancak Kuran-ı Kerim’in en çok üzerine durduğu hususlardan birisi, akıl ve kalp ilişkisidir. Kur’an-ı Kerim’de bir ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İnsanlar yeryüzünü hiç gezip dolaşmazlar mı, ta ki akleden kalpleri olsun” Akleden kalplere ve kalbi olan akıllara sahip olmamızı emreder Kuran’ı Kerim. Eğer akıl iman etmezse, kalp imanı tutamaz. Eğer kalp akletmezse, akıl iman edemez. Biz, akleden kalbe sahip olmayı, aklın imanını tahkikî iman olarak tarif ediyoruz. Aklın imanı tahkikî imandır. Çünkü akıl sorgulayacak, akıl doğruluğu tespit edecek. O zaman iman sağlam olur. Ama akla iman ettiremezseniz, o şüphelerle birlikte sahip olduğunuz iman taklidî iman olur. Allah’ın bizden istediği sadece taklidî iman değil, tahkikî imandır.

Kur’an-ı Kerim’e göre akıl bir kaledir. Çünkü Kuran-ı Kerim’de aklı ifade eden kelimelerin semantik anlamlarını topladığınız zaman akıl, insanı kötülükten alıkoyan en büyük güç olarak ortaya çıkar. Buna göre akıl bir kaledir. Bu kale içine cehaleti sokmaz. Cehaletin olmadığı yerde küfür olmaz, inkâr olmaz. Akıl kalesi, sahibini ilimle beraber yaşatır, ilimle beraber yaşayan önce kendi nefsini tanır, sonra Allah’ı gerçek manada tanır, arif olur ve marifete ulaşır. Akıl, ilim, hikmet ve marifet kelimelerinden sonra bir kelime koyacak olursak o da hakikat olur. Bütün bunlar sizi hakikate götürür. Gerçek hakikat ile buluşturur.

“Aklı dışlayan hiçbir düşünce İslam’a mal edilemez…”

Biz hocalardan “Bu din nakil dinidir. Onun için mümkün olduğu kadar aklı uzak tutacaksınız.” şeklinde yanlış bir söz duyarsınız. Bu sözün Kur’an’la, İslam’la, Hz Muhammed (s.a.s.) ile hiçbir ilişkisi yoktur. Elbette bu dinin kaynağı vahiydir. Ancak Allah, vahyi akla hitaben göndermiştir. Aklı olmayanın dini olmaz, akıllı olmayanı Allah din ile mükellef tutmamıştır. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Bizim dinimiz akılla nakil arasında, akıl ve kalp arasında, vahiy ile akıl arasında kurulan doğru ilişkiden ibarettir. Aklı dışlayan, aklı aşağılayan, hafife alan hiçbir düşünce, hiçbir söz ne Kur’an-ı Kerim’e, ne de İslam’a mal edilebilir.

“Asıl körlük, kalbin basireti, aklın nazarı kaybetmesidir…”

Allah bize üç organımızla hakikati görmemizi emretmiştir. Önce gözümüzle görmeyi emretmiş, biz bun ‘ru’yet’ diyoruz. Aklımızla görmeyi emretmiş, buna ‘nazar’ diyoruz. Kalbimizle görmeyi emretmiş, buna ‘basiret’ diyoruz. Eğer, nazar olmazsa, ru’yetin ve basiretin bir manası yok. Eğer, basiret olmazsa, tek başına nazarın bir değeri yok. Göz, hiçbir zaman kör olmaz. Amalar kör değildir. Onun için asıl körlük, kalbin basiretini kaybetmesidir. Asıl körlük, aklın nazarı kaybetmesidir” diye konuştu.

“Fıkıhla felsefe, tefsirle fizik, kimya birbirinden ayrılacak şeyler değildir…”

Gençlere, “akıl ile ilim”, “akıl ile marifet” arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için çokça felsefe okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Görmez, şu değerlendirmede bulundu:

“Pek çok sarıklı, cübbeli insandan ‘Sakın felsefe okumayın. Çünkü o takdirde imanınız zayıflar.’ sözlerini duyarsınız. Sakın buna da itibar etmeyiniz. Zira biz hüküm ve hikmeti birleştirmiş, bütün felsefelere meydan okumuş, İslam felsefesini vücuda getirmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Biz İbn-i Sinaları okumak zorundayız. Biz İbn-i Rüşdleri okumak zorundayız. Biz Farabileri tanımak zorundayız. Biz el-Kindileri okumak zorundayız. Ama Ebu Hanife’yi de okuruz. Şah-ı Nakşibendi’yi de okuruz. Marifet ehlini de okuruz. Hikmet ehlini de okuruz. İlim ehlini de okuruz. Bunları birleştirmediğimiz zaman yanılgıya düşeriz. Endülüs medeniyetini biz böyle kurduk. Maveraünnehir medeniyetini biz böyle kurduk. Anadolu İslam medeniyetini biz böyle kurduk. Akıldan kaçarak, aklı kötüleyerek değil, Allah’ın verdiği akıl nimetini kullanarak biz bu medeniyetleri kurduk. Fıkıhla felsefe, tefsirle fizik, kimya, tasavvuf ile hadis birbirinden ayrılacak şeyler değildir. Bütün bunları daima birlikte ele almalıyız” dedi.

“İlmi kaynağından alarak yolunuza devam ediniz…”

Görmez, gençlerin sosyal medyayı kullanmasından sonra birtakım sıkıntıların yaşandığına değinerek, şunları söyledi:

Sosyal medya bir fenomen olarak gençliğin hayatında yer bulmaya başladıktan sonra bilhassa Allah’ın rahmet dini ile mesafeli olan bazı genç kardeşlerimizin, dinin çelişkilerini ifade ederek kendilerini tatmin ve ikna etmeye çalıştıklarına çokça şahit oluyoruz. Onun için bugün Müslümanların da Kur’an-ı Kerim’in akla verdiği değerden uzaklaşmaya başladıklarını bundan dolayı da her şeyi sorgulayan gençlerle aramıza mesafeler girdiğini görüyoruz.

Görmez, sosyal medya üzerinden oluşturulan kötü söylemlere de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sosyal medya marifetiyle sokakta aklını kaybeden bir insanın dahi söyleyemeyeceği bazı sözleri ve düşünceleri İslam’a mal ederek, hatta Türkiye’de çoğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığına mal ederek, bazı insanların kendilerini ikna etmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bu aciz insanların aklın vesvesesine sığınarak Allah’ın verdiği akıl nimetini kendi inkarına bir alet, bir aracı olarak kullanma teşebbüsünden kaynaklanıyor. Bunlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz. Ancak ilmi de kaynağından alarak yolunuza devam ediniz” diyerek sözlerine son verdi.

 “Hayalperest değiliz, fakat bizler ancak kurduğumuz hayallerle köklü değişimlerin meydana gelebileceğinin de farkındayız”

TDV KAGEM Müdürü Hicret Toprak ise sözlerine, 2014 yılından bu yana her yıl Kocatepe Gençlik Fuarında dünyayı değiştirebileceğine yürekten inanan ve bunun için harekete geçen gençlik kuruluşlarıyla bir araya geldiklerinin ve insanları değişime ikna edecek fikir ve imkânları üretmek için çalıştıklarının altını çizerek başladı.

Toprak, “Hayalperest değiliz, fakat bizler ancak kurduğumuz hayallerle köklü değişimlerin meydana gelebileceğinin de farkındayız. Fıtratımızdaki iyilik tohumlarını yeryüzünü daha iyi bir yer haline getirmek için besleyip büyütüyoruz. Aklımızı kullanarak, bakmak, düşünmek ve zamanın bilgisiyle hem kendimizi hem de insanlığı yükseltmek için çabalıyoruz.” diye konuştu.

“Aklı, ilmi ve vahyi bir karşıtlık içinde görmek ya da göstermek insan aklına ve fıtratına büyük bir ihanettir.”

Fuar temasıyla ilgili olarak da konuşan Toprak, başta İslam coğrafyası olmak üzere bütün dünyanın istikbalinin “akıl, ilim, marifet” kavramlarının arasındaki ilişkinin doğru bir şekilde yeniden tesis edilmesine bağlı olduğunu söyledi. Toprak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilindiği gibi bugün artık miadını çoktan doldurmuş olan materyalist pozitivizm, akıl, bilim ve mantıkla açıklanamayan ne varsa bunlara inanmamakla övünüyordu.  Buna karşılık, pozitivizmin bir iman haline getirdiği bilimperestliğe karşı inancı yüceltmek adına bilim karşısında şüpheci ve inkârcı bir tavır geliştiren ve ilmin sınırlarını olabildiğince daraltan tepkisel görüşler ise medeniyet tarihimizde büyük tahribatlara yol açtı. Hâlbuki aklı, ilmi ve vahyi bir karşıtlık içinde görmek ya da göstermek insanlığa yapılmış büyük bir kötülük, insan aklına ve fıtratına karşı büyük bir ihanettir.

Bizim bugün her şeyden fazla ihtiyaç duyduğumuz, kâinatı anlamak için kâinat kitabını hakkıyla okuyan, sünnetullahı işleten yasaları araştıran ve bunu yaparken Kerim kitabımızın ayetlerini, düstur ve ilkelerini kâinat kitabına taşıyabilen gençlerimizdir.”

Fuarda ayrıca gençler adına söz alan Harun Celal Arslan da gençleri her yıl bir çatı altında toplayarak onlara söz hakkı tanıyan TDV KAGEM’e teşekkür ederek konuşmasına başladı.

İnsanlık, aklını bütün insanların yararına kullanmakla sorumludur. Tefekkür insanı sorgulamaya, sorgulama ise ilme götürür. İlim yoluna düştükten sonra her insana Allah tarafından marifet kapısı açılır. İlim yolculuğu gönülden başlamalı ve bütün insanlığın yararını gözetmelidir.

Üniversitelerimizin ilmin inançla bağını yeniden tesis edecek bir felsefeye ihtiyacı vardır. Bu felsefeyi hâkim kılacak olan ise yarının bilim insanları olacak olan bugünün gençliği olmalıdır” şeklinde konuştu.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen fuarın ilki 13-18 Ekim 2014’te “cami ve gençlik”, ikincisi 2-5 Mayıs 2015’te “kalem, kitap, hikmet”, üçüncüsü 5-8 Mayıs 2016’da “bilgi, eylem, ahlak” temalarıyla düzenlenirken, bu yılın teması ‘akıl, ilim, marifet’ olarak belirlendi.
Tanıtım, söyleşi ve sergi gibi etkinliklerin düzenleneceği fuar, 6 ve 7 Mayıs’ta 11.00-21.00, 8 ve 9 Mayıs’ta ise 16.00-21.00 saatleri arasında açık kalacak.
Ulusal ve yerel çapta gençlere yönelik faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, dergiler ve düşünce merkezlerini ortak bir platformda buluşturmayı hedefleyen fuar etkinlikleri, “http://tdvwpkocatepe.tdvase1we1.p.azurewebsites.net” adresi ile sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.
unnamed (11)

unnamed (5)

ASA_4790

unnamed (7)

unnamed (6)

unnamed (2)

unnamed (1)

unnamed (10)

unnamed (9)

unnamed (4)

unnamed (3)

Haberler

Kocatepe Gençlik Fuarı Beşinci Kez Ankara’ya Damgasını Vurdu

  KOCATEPE GENÇLİK FUARI BEŞİNCİ KEZ ANKARA’YA DAMGASINI VURDU Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir